Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowej przed upływem 14 dni od momentu zawarcia umowy. Tym samym oświadczam, że zostałam poinformowany/a o tym, że nie przysługuje mi prawo odstąpienia od umowy.